Med utgångspunkt av en logotyp och ett visitkort så skapades webbdesignen för advokat Sofia Nordkvist (advokatnordkvist.se). Logotypen och visitkortet var formgivna av Sofia Arntell och det är också genom henne detta uppdrag hamnade hos mig. Ett fint element i Sofias design var en ljusblå akvarellyta som inspirerade mig till att måla fram ett flertal grafiska element i webbdesignen. Se den färdiga webben här.

Uppdragsgivare:
Sofia Arntell, Grafisk formgivare

Projektet slutfört: Nov 2014