Skid SM i Örebro avgjordes i början av 2015 och det gjordes vid Ånnaboda skidstadion. Jag fick förfrågan om ett sponsorskap där det ingick att ta fram en webbplats för evenemanget samt en ny logotyp. Roligt att få detta förtroende och tävlingarna blev lyckade och logotypen uppskattad.

Lite rolig information om logotypen är att siluetterna som skapar symbolen är skapade utifrån en verklig händelse. Det är en ögonblicksbild från herrarnas OS-sprint i Sotji. Jag undrar om Hellner, Jönsson och Pettersson kunde se att det var dem själva i symbolen, när de tävlade i Ånnaboda.

Uppdragsgivare: Örebro Skidallians
Projektet slutfört: Okt 2014