Travappen webbyrå Örebro Appdesign
Gränssnitt UX-design webbyrå Örebro

Entreprenören Dan Flack kom till mig med en idé om en app för travbranschen. Grundtanken är att förenkla och digitalisera kommunikationen mellan travtränarna och hästägarna.

Jag hjälpte Dan med flöde och designskisser i ett första steg. Som steg 2 har jag designat gränssnittet till den webbaserade administrationsportalen. Strax före sommaren hade Travappen över 3 000 användaren och i princip alla stora stall är med på tåget.

 

Uppdragsgivare:
Travappen (Flack Invest)

Projektet slutfört: maj 2017