ViSam App beslutsstöd

You are here:

En del av ViSam-projektet, beslutsstödet blev extra lyckad och omtalad i hela vårdsverige. Beslutsstödet är enkelt beskrivet en checklista för berörd personal när de bedömer en äldre med sviktande hälsa i sitt hem (primärvård eller akutvård). Checklistan är väldigt användbar och självklart kunde den bli ännu mer användbar som app i telefonen. Sagt och gjort, KGD står för design,projektledning och wire frame. Produktion med SocialWebGroup som teknisk partner

Uppdragsgivare:
Region Örebro Län

Projektet slutfört: juni 2014