Hur kan man få bättre och mer användarvänligt innehåll på sin hemsida.

I en trycksak har du en begränsning av yta för ditt innehåll. Samma begränsning finns inte på en webbplats. Därför är det lätt hänt att innehållet tar över och blir obalanserat. I det här inlägget ska jag förklara en enkel strategi för att skapa ett bra innehållsflöde på din hemsida.

Jobba med innehållslager

Jag brukar oftast dela in information och innehåll i tre kategorier, tre lager. på det sättet kan jag skapa en dynamisk webbplats som erbjuder allt, men inte på en gång.

Lager 1 – sammanfattningen
I det första lagret använder du rubrik och text i sammanfattande form. Ge läsaren en förståelse och glimt av vad din webbplats handlar om så de kan känna att de hamnat rätt och att hemsidans innehåll kommer vara relevant för dem. Lager 1 används typiskt på en startsida och som inledning på landningssidor och huvudsidor på en webbplats.

Lager 2 – utökad information
Det här lagret ger egentligen läsaren en helt fullödig bild av du vill förmedla och beskriva. Här kanske du beskriver din tjänst eller produkt till fullo och vad du kan erbjuda. Lager 2 används typiskt på en tjänsteundersida, produktsida, om oss-sida och så vidare.

Lager 3 – för detaljerna
Det finns alltid de som vill veta all bakgrund och alla detaljer. Det kan också vara viktigt att kunna delge en eventuell kund dessa detaljer för att kunna hänvisa till vid missförstånd. Vad som gäller kring ångerrätt, leverans, garanti och så vidare. Lager 3 kan många gånger vara dokument i pdf-form och läggs med fördel som länkar där de som vill och behöver den djupa informationen kan hitta den.