Vad är en CTA och varför är det viktigt?

Många av er har säkert hört uttrycket CTA, eller så har det bara vandrat förbi er tillsammans med en massa andra mer eller mindre oviktiga TBF:er (trebokstavsförkortningar). CTA betyder i alla fall i webbvärlden Call To Action. Det handlar om ett skrik på uppmärksamhet och en uppmaning till agerande. Den typiska CTA:en på en webbplats är en länk-knappen.

Varför behöver man en CTA?

Oavsett om du har en affärsdrivande verksamhet eller inte så har troligtvis din webbplats ett syfte. Kan handla om att sprida budskap, inspirera eller kanske att sälja en vara eller tjänst. Utifrån ditt syfte så har du förhoppningsvis en tydlig bild av vad du vill att dina besökare på hemsida ska göra – säljer du varor online så vill du att besökaren ska köpa dina varor. Vill du i stället nå ut med ett budskap till så många som möjligt vill kanske i stället att besökaren ska dela ditt innehåll och prenumerera på ditt nyhetsbrev. Säljer du en komplex tjänst vill du kanske att den intresserade besökaren ska ta kontakt för att kunna ta fram en offert och så vidare.

CTA:ens viktigaste uppgift

CTA:en har egentligen bara en uppgift och det är att få besökaren att agera – ofta klicka på det du vill. För att få detta att fungera så bra som bara möjligt behöver du minimera andra vägar bort från CTA:en och göra CTA:en så tydlig och självklar som möjligt.

Tips på vägen mot en riktigt bra CTA

Matcha förväntan och mål
En bra CTA är inte bara en svaret på din önskan, det ska också med fördel vara svaret på besökarens önskan. Om besökaren besöker din webbplats i ett helt annat syfte än vad CTA:en lockar med så blir det troligtvis inget klick.

Fokuser på en CTA
Förvilla inte besökaren med flera CTA:er med olika mål. Däremot kan du gärna återupprepa samma CTA på flera platser av webbplatsen alternativt att CTA:en på något sätt alltid är närvarande t.ex i en flytande header (sidhuvud)

Var tydlig
Enkelt är bäst, skriv på knappen vad du som händer. Prenumerera nu, Offertförfrågan, Intresseanmälan, Köp, och så vidare.

Mät och analysera
När du väl har en bra CTA, se till att mäta din trafik och om de använder din CTA. Sätt upp klick på CTA:n som ett konverteringsmål i t.ex Google Analytics. Mät och analysera, justera och testa. Lycka till!