Karlgustav under våren

Ungefär i takt med knopparna på våren så brukar uppdragen bli fler och arbetet mer intensivt. Så också i år där vi som vanligt hjälper våra kunder med högt och lågt.

Ny webb Lindebergs Gk

Den långvarige partnern Lindesbergs Golfklubb vill få lite ny och fräsch webb som bättre rimmar med den moderna multisportanläggningen som klubben blivit. Hotell och lägenheter i härlig Bergslagsmiljö, kombinerat med aktiv njutning i form av padelbanor både inne och ute är numera starka inslag på golfklubben. Webben kommer bli renare, tydligare och med ett tydligt mål att öka försäljningen av padel- och golfpaket. Webben lanseras lagom till säsongsstart om tidsplanen håller.

Ny webb Fontänhuset Örebro

Fontänhuset hjälper människor med erfarenhet av psykisk ohälsa till en meningsfull vardag. På fontänhuset erbjuds en arbetsinriktad rehabilitering som tar tillvara på människors förmågor, kunskap och kreativitet.

Då en del av Fontänhusets modell handlar om att inkludera medlemmarna i det dagliga arbetet så ingår även medlemmar i den arbetsgrupp som vi tar fram den nya webben tillsammans med. Detta är ett oerhört givande projekt där vi hoppas kunna ge en redan fantastisk verksamhet ett lyft genom en bättre och tydligare webbplats. Extra roligt är att uppdraget förmedlas av Ulrika Arenius på Kråkspark och att vi därför har ovanligt bra grafiskt underlag till detta projekt.

Innan sommaren hoppas vi att en ny webbplats är redo för världens ögon.

Lite av varje

  • Atletus sportglasögon ska få en uppfräschad webbshop.
  • Hemlikt erbjuder skyddat boende och vi jobbar kontinuerligt med att förbättra upplevelse och innehåll på deras webbplats med mera.
  • Real fastighetssystem hjälper vi kontinuerligt med webb och kommunikation.
  • Vi hjälper Götmars med en grafisk manual och lite modernisering av sin varumärkesprofil.
  • Vi hjälper alla v¨åra kunder med serviceavtal att löpande hålla sina webbplatser säkra med bra prestanda.
  • Mycket mer som inte nämns här, men som inte glöms.