Att bidra till något bra ger mersmak – ViSam är på banan!

You are here:
Webbyrå Örebro

Att emellanåt jobba med projekt som handlar mindre om konsumtion och mer om att göra gott är givande. Under snart ett och ett halvt års tid har jag varit inblandad i ViSam-projektet och som inhyrd konsult jobbat med struktur, design och produktion av det som idag lanserades som ViSammodellen. Så här beskrivs projektet:

”De mest sjuka äldre har ett särskilt stort behov av en individanpassad och sammanhållen vård och omsorg. Detta ställer krav på helhetssyn och samarbete över professions- och organisationsgränserna.

ViSam-modellen har tagits fram med syfte att förbättra kvalitet och ge förutsättningar för en sammanhållen vård och omsorg kring de mest sjuka äldre i Örebro län. Planering, samverkan och insatser sker utifrån den äldres delaktighet och behov.

En av grunderna i planeringen av vård och omsorg är det förebyggande arbetet för att förhindra vårdskador. Till detta hör också god vård vid demenssjukdom, god läkemedelsbehandling och god vård i livets slut.

Arbetet har varit en del i den nationella satsningen på Bättre liv för sjuka äldre.”

Det har varit oerhört kul att få vara med i ett så viktigt arbete. Jag och många med mig tycker resultatet är väldigt bra. Extra kul är att i projektet har även Mattias Käll gjort illustrationerna och Shepherd Reklambyrå har gjort ViSamfilmen. Tack även till hela ViSam-gruppen med Fredrik i spetsen för trevligt samarbete, vi kämpar på med det som återstår!

Kommentera