Tystnad, tagning och fixera

Uppdragen går in i en intensiv fas under senhösten. Standardmekano är en ny kund som vi just nu tagit fram ett kreativt koncept för. Med en lite moderna kommunikation som grund så ska det bli ny webb som väntas lanseras i börja av November. På vägen blev det också en ny logotyp – det är alltid roligt att få ta fram Pantone-böckerna och hitta rätt harmoni bland färgerna. Färgböckerna finns numera även som app vilket rekommenderas starkt som ett väldigt bra som ett komplement till de fysiska böckerna.

Vi ska också hjälpa det anrika produktionsbolaget TakeOff med en moderniserad kommunikation och ny webbplats. Väldigt roligt tycker vi att jobba med en verksamhet som ligger så när vår egen. En intressant utmaning med projektet är att hitta balansen i precis hur mycket film som vi ska använda i kommunikationen på webben. En sak är säker – det kommer vara lätt att få bra rörligt material från kunden!

Förutom ovan nämnda två projekt så jobbar vi parallellt vidare med projekt för KD Solskydd, Amexci, Experio LAB Sverige, Danfo, Sveriges Begravningsbyråers förbund med flera.

Ända in kaklet är ju ett populärt utryck i dessa tider, men vi ser hellre bilderna av att luftigt, långsamt tuffa på som ett tåg genom årstiderna. Eller varför inte (apropå TakeOff) glida fram över naturen i ett pappersflygplan. Glöm inte att tänka utanför skärmen.